Usnesení vlády

Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií covidu-19

Usnesení vlády je dokument, kterým vláda ČR rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů.[1] Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.[2][3] V případě výkonu přenesené působnosti jsou usnesení vlády závazná i pro orgány krajů a obcí.[4][5] Usnesení se zpravidla nevyhlašují ve sbírce zákonů, výjimku tvoří usnesení o přijetí mimořádných opatření, pro která zákon stavoví že se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon.[6]

Odkazy

Související články

Reference

  1. Ústava ČR - čl. 76 [online]. [cit. 2020-04-12]. Dostupné online. 
  2. Jednací řád vlády [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  3. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (Kompetenční zákon) - §21 [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) - §30 [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  5. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - §61 [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  6. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) - §8 [online]. [cit. 2020-05-07]. Dostupné online. 

Externí odkazy

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.