Nouzový stav v Česku

Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19

Nouzový stav je v České republice krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.[1] Vyhlašuje se také, pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci stavu nebezpečí.[2] Nouzový stav vyhlašuje v České republice vláda nebo předseda vlády na základě zmocnění ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.[1] Přitom může přijmout mimořádná opatření stanovená zvláštními zákony.[2]

Předstupněm nouzového stavu obvykle bývá stav nebezpečí, který může vyhlásit hejtman kraje nebo primátor hlavního města. Nouzový stav může být vyhlášen buď pro celé území státu, nebo pro vymezené území (např. vyjmenované kraje nebo správní obvody obcí s rozšířenou působností). Bez souhlasu Poslanecké sněmovny může být vyhlášen nejvýše na 30 dnů. Pokud nouzový stav vyhlásí předseda vlády, vláda jej do 24 hodin buď potvrdí, nebo zruší.

Oprávnění vlády při nouzovém stavu

Oprávnění vlády v omezování práv a svobod jsou poměrně rozsáhlá, může omezit následující práva,

 • nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
 • vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku,
 • svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
 • právo pokojně se shromažďovat, ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
 • právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
 • právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

Současně je vláda oprávněna nařídit evakuaci osob a majetku, zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob, ukládání pracovních povinností, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky. Krizový zákon obsahuje ještě celou řadu oprávnění vlády, nicméně veškerá omezení, která vláda v rámci vyhlášení nouzového stavu činí, musí být specifikována právě v daném rozhodnutí.[3]

Vyhlášené nouzové stavy

V České republice byl nouzový stav vyhlášen v těchto případech:

Typ Od Do Datum vyhlášení Počet dnů Odkaz
povodeň 12. srpna 2002 31. srpna 2002 srpen 2002 19 Povodně
povodeň 2. dubna 2006 19. dubna 2006 duben 2006 17 Povodně
orkán 25. ledna 2007 5. února 2007 leden 2007 12 Orkán
povodeň 2. června 2013 29. června 2013 červen 2013 27 Povodně
pandemie 12. března 2020 17. května 2020 březen 2020 66 Pandemie
pandemie 5. října 2020 14. února 2021 září 2020 132 Pandemie
pandemie 15. února 2021 27. února 2021 únor 2021 13 Pandemie
pandemie 27. února 2021 11. dubna 2021 únor 2021 43 Pandemie
Šumavský les po orkánu Kyrill v roce 2007
Během s pandemie onemocnění covid-19 byl v Česku vyhlášen zákaz vycházení bez ochrany obličeje

Povodně

 • Při povodních v roce 2002 vyhlásil předseda vlády nouzový stav pro území hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje původně na necelých 11 dní od 12. srpna do 22. srpna, spočívající především v omezení nedotknutelnosti osob, majetku a obydlí a svobody pohybu a pobytu osob v rámci evakuačních a záchranných opatření.[4] O den později přibyl i Ústecký kraj[5] a od 17. srpna přestal platit pro území Karlovarského kraje,[6] ale na zbývajícím území byl prodloužen až do 31. srpna.[7]
 • Při povodních v roce 2006 vláda pro území Jihočeského, Středočeského, Ústeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje omezila na týden nedotknutelnost osob, majetku a obydlí a svobodu pohybu a pobytu osob v rámci evakuačních a záchranných opatření, a to od 2. dubna do 10. dubna.[8] Nouzový stav byl poté prodloužen do 19. dubna.[9]
 • V důsledku rozsáhlé živelní pohromy, v rozhodnutí blíže nespecifikované, byl vyhlášen nouzový stav pro území hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání. Bylo vyhlášeno 10 bodů krizových opatření (evakuace osob a majetku, omezení vstupu, pobytu a pohybu, povinnost výpomoci, bezodkladné provádění staveb a dalších činností, nasazení vojáků a složek požární ochrany, regulační opatření v dodávkách výrobků, prací, služeb a v dopravě, péče o děti a mládež, přednostní zásobování, náhradní způsob rozhodování dávkách sociálního zabezpečení) a 6 bodů omezení práv, týkajících se nedotknutelnosti osob a obydlí, vlastnických a užívacích práv, svobody pobytu a pohybu, shromažďovacího práva, práva na podnikání a práva na stávku.[10] Zrušen pak byl po skupinách krajů postupně rozhodnutími vlády č. 148/2013 Sb. (k 13. 6. 2013 pro Liberecký kraj), a 171/2013 Sb. (20. 6. pro hlavní město Prahu, Jihočeský a Plzeňský kraj) a 172/2013 Sb. (29. 6. pro Středočeský, Ústecký a Královéhradecký kraj). V jiných zdrojích se dá dohledat, že onou nejmenovanou živelní pohromou byly povodně.[11]

Orkán

 • Po zasažení orkánem v lednu 2007 vláda stanovila na dva týdny od 25. ledna do 5. února zákaz vstupu do lesů ve vymezených krajích a okresech. Šlo o celé území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje a kraje Vysočina, v rámci Středočeského kraje se nouzový stav týkal okresů Benešov, Kolín, Kutná Hora a Příbram, z Královéhradeckého kraje okresů Jičín, Náchod a Trutnov a z Moravskoslezského kraje okresu Bruntál.[12]

Pandemie

 • Dne 12. března 2020 od 14 hodin byl na celém území České republiky vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, a to původně na dobu 30 dní, tedy na maximální dobu, na kterou jej může vláda bez souhlasu sněmovny vyhlásit. Platil zákaz veřejných i soukromých akcí a zákaz vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních zařízení. Od soboty 14. března byl zakázán provoz restaurací a některých obchodů, opatření mělo platit na 10 dní, později bylo prodlouženo do 1. dubna.[13] Od pondělí 16. března platilo uzavření státních hranic, tento den byly také uzavřeny tři obce na Olomoucku. Od čtvrtka 19. března byl vyhlášen zákaz vycházení bez ochrany obličeje a zákaz nakupovat v obchodech lidem pod 65 let mezi 8. a 10. hodinou. Od úterý 24. března do 23. dubna bylo zakázáno pobývat na veřejnosti v počtu více než dvou osob.[14][15] Všechna opatření byla poté prodloužena do 11. dubna.[16] Dne 7. dubna byl nouzový stav (včetně všech opatření) prodloužen do 30. dubna, ale restriktivní opatření se měla mezi 20. dubnem a 25. květnem 2020 postupně uvolňovat.[17] Od 23. dubna bylo znovu umožněno vycestovat do zahraničí, po návratu se však člověk musel buď prokázat potvrzením o negativním testu na koronavirus, nebo byl nucen strávit 14 dní v karanténě.[18] Dne 28. dubna se nouzový stav znovu prodloužil do 17. května,[19] šlo ale o poslední prodloužení a uplynutím tohoto data skončil.
 • Dne 30. září 2020 vláda schválila vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na 30 dní.[20] Cílem bylo hladké zavedení nových opatření, které měly omezit především hromadné akce a snížit reprodukční číslo z 1,2 o 30–40  %, tedy na 0,8–0,9. Dolní komora Parlamentu ČR následně schválila prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020, podruhé do 12. prosince 2020, potřetí do 23. prosince[21][22] , počtvrté do 22. ledna[23] a popáté do 14. února[24]. Další prodloužení Sněmovna nepodpořila,[25][26][27] nicméně 14. února 2021 byl vládou na základě žádosti hejtmanů a primátora hl. města Prahy vyhlášen nový nouzový stav, a to na 14 dní (tedy do 27. února).[28][29] Od 27. února vláda vyhlásila další nouzový stav, a to na dobu 30 dnů[30], který měl platit do 28. března, ale v pátek 26. března bylo rozhodnuto Poslaneckou sněmovnou o jeho prodloužení do 11. dubna.

Odkazy

Reference

 1. a b Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. [cit. 2020-03-14]. Dostupné online.
 2. a b Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). [cit. 2017-06-30]. Dostupné online.
 3. Co je to nouzový stav a jaké má dopady?. www.smocr.cz [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné online. 
 4. Rozhodnutí předsedy vlády č. 373/2002 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 5. Rozhodnutí předsedy vlády č. 374/2002 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 6. Rozhodnutí vlády č. 383/2002 Sb., o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 7. Rozhodnutí vlády č. 385/2002 Sb., o prodloužení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 8. Rozhodnutí vlády č. 121/2006 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006. In: Sbírka zákonů. 2006. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 9. Rozhodnutí vlády č. 126/2006 Sb., o prodloužení nouzového stavu. In: Sbírka zákonů. 2006. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 10. Rozhodnutí vlády č. 140/2013 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání. In: Sbírka zákonů. 2013. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 11. plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph. D., řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR. Zpráva o povodni – červen 2013, k 26. 6. 2013 [online]. MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013-06-27. Dostupné online. 
 12. Rozhodnutí vlády č. 11/2007 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy. In: Sbírka zákonů. 2007. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 13. Vláda prodloužila opatření kvůli koronaviru do 1. dubna, schodek rozpočtu chce zvýšit na 200 miliard. iROZHLAS [online]. Dostupné online. 
 14. Ven už pouze ve dvou. Ministr kvůli koronaviru nařídil zákaz srocování. Deník.cz [online]. 2020-03-25. Dostupné online. 
 15. Vláda ruší zákaz volného pohybu osob, skupiny mohou být v deseti. Novinky.cz [online]. Dostupné online. 
 16. Vláda prodloužila omezení volného pohybu, zavřené zůstanou i restaurace a obchody. Novinky.cz [online]. Dostupné online. 
 17. Přehledně: Co se kdy otevře podle zrychleného scénáře. Novinky.cz [online]. 2020-04-23. Dostupné online. 
 18. Lidé mohou volně za hranice. I na dovolenou, rozhodla vláda. Novinky.cz [online]. Dostupné online. 
 19. Nouzový stav bude platit až do 17. května, schválila Sněmovna. Novinky.cz [online]. Dostupné online. 
 20. Usnesení vlády ČR č.957, Vyhlášení nouzového stavu
 21. Výsledky jednání vlády 10. prosince 2020 (usnesení 1294/2020)
 22. Usnesení vlády 1373/2020, Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 23. Nouzový stav bude moci trvat v Česku do 22. ledna. ČeskéNoviny.cz [online]. Dostupné online. 
 24. Usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 25. Sněmovna odmítla další prodloužení nouzového stavu, ten skončí s nedělí. ČT24 [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
 26. Poslanecká sněmovna neprodloužila nouzový stav. Ten skončí v neděli. iROZHLAS [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. (česky) 
 27. Nouzový stav skončí v neděli, vláda neuspěla. Blatný nastínil černý scénář. iDNES.cz [online]. 2021-02-11 [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
 28. Nouzový stav bude až do konce února. Zůstanou zavřené obchody i služby. iDNES.cz [online]. 2021-02-14 [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
 29. Usnesení vlády České republiky č. 59/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů Dostupné online (pdf)
 30. Usnesení vlády č. 96/2021 Sb., vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021Dostupné online.

Související články

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.